Chi tiết văn bản số: 125/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Quy hoạch
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 125/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/01/2018
Trích dẫn: Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản