Chi tiết văn bản số: 35/NQ-UBVĐXH14
Tên văn bản: Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2016
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách đối với người có công
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
Số/Ký hiệu: 35/NQ-UBVĐXH14
Ngày ban hành: 11/08/2016
Trích dẫn: Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2016
Người ký: Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản