Chi tiết văn bản số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành: 28/06/2016
Trích dẫn: Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản