Chi tiết văn bản số: 1078/QĐ-BKHĐT
Tên văn bản: Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 1078/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành: 26/07/2016
Trích dẫn: Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản