Chi tiết văn bản số: 124/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 124/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 124/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/09/2016
Trích dẫn: Nghị định 124/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản