Chi tiết văn bản số: 03/2016/NQ-HĐTP
Tên văn bản: Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 03/2016/NQ-HĐTP
Ngày ban hành: 26/08/2016
Trích dẫn: Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
Người ký: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản