Chi tiết văn bản số: 130/2016/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 130/2016/TT-BQP
Ngày ban hành: 10/09/2016
Trích dẫn: Thông tư 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản