Chi tiết văn bản số: 14/2016/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chương trình MTQG
Đầu tư
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 14/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 29/09/2016
Trích dẫn: Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản