Chi tiết văn bản số: 266/2016/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 266/2016/UBTVQH14
Ngày ban hành: 04/10/2016
Trích dẫn: Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản