Chi tiết văn bản số: 43/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 43/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/10/2016
Trích dẫn: Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản