Chi tiết văn bản số: 154/2016/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư sô 154/2016/TT-BQP, ngày 12/10/2016 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 154/2016/TT-BQP
Ngày ban hành: 12/10/2016
Trích dẫn: Thông tư sô 154/2016/TT-BQP, ngày 12/10/2016 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.
Người ký: Lê Chiêm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản