Chi tiết văn bản số: 345/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo 345/TB-VPCP 24/10/2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 345/TB-VPCP
Ngày ban hành: 24/10/2016
Trích dẫn: Thông báo 345/TB-VPCP 24/10/2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản