Chi tiết văn bản số: 3247/QĐ-BVHTTDL
Tên văn bản: Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3247/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 16/09/2016
Trích dẫn: Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản