Chi tiết văn bản số: 18/2016/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 18/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 01/09/2016
Trích dẫn: Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Người ký: Trần Quốc Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản