Chi tiết văn bản số: 1699/QĐ-TLĐ
Tên văn bản: Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1699/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành: 18/10/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.
Người ký: Bùi Văn Cường
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản