Chi tiết văn bản số: 2289/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghè
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 2289/QĐ-BTP
Ngày ban hành: 31/10/2016
Trích dẫn: Quyết định 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản