Loại văn bản >> Luật
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
21 văn bản / 1 trang.
24/11/201721/2017/QH14Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
23/11/2017 20/2017/QH14Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.
21/11/201718/2017/QH14Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017.
21/11/201719/2017/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14 ngày 21/11/2017.
20/11/201717/2017/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
15/11/201716/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017.
21/06/201715/2017/QH14Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.
20/06/201714/2017/QH14Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.
20/06/201713/2017/QH14Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
20/06/201711/2017/QH14Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
20/06/201710/2017/QH14Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
20/06/201712/2017/QH14Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
19/06/201709/2017/QH14Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội.
19/06/201708/2017/QH14Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội.
19/06/201707/2017/QH14Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội ngày 19/06/2017.
16/06/201706/2017/QH14Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/06/2017 của Quốc hội.
12/06/201705/2017/QH14Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.
12/06/201704/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.
22/11/201603/2016/QH14 Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
18/11/201602/2016/QH14Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về tín ngưỡng, tôn giáo.
17/11/2016 01/2016/QH14 Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về đấu giá tài sản.