Chi tiết văn bản số: 158/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Khoa học - Công nghệ
Thống kê
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 158/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 25/10/2016
Trích dẫn: Thông tư 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản