Chi tiết văn bản số: 1518/QĐ-BHXH
Tên văn bản: Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1518/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 18/10/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Thị Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản