Chi tiết văn bản số: 159/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 159/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/11/2016
Trích dẫn: Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản