Chi tiết văn bản số: 27/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Đất đai - Bất động sản
Định mức kỹ thuật
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán lĩnh vực khác
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BCT
Ngày ban hành: 05/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản