Chi tiết văn bản số: 240/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 240/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 11/11/2016
Trích dẫn: Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản