Chi tiết văn bản số: 01/2016/QH14
Tên văn bản: Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về đấu giá tài sản.
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Tài sản nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 01/2016/QH14
Ngày ban hành: 17/11/2016
Trích dẫn: Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về đấu giá tài sản.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản