Chi tiết văn bản số: 35/2016/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Giá
Giao thông vận tải
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 15/11/2016
Trích dẫn: Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản