Chi tiết văn bản số: 810/QĐ-VKSTC
Tên văn bản: Quyết định 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 810/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành: 20/12/2016
Trích dẫn: Quyết định 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Người ký: Nguyễn Thị Thủy Khiêm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản