Chi tiết văn bản số: 170/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 170/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/12/2016
Trích dẫn: Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản