Chi tiết văn bản số: 325/2016/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 325/2016/UBTVQH14
Ngày ban hành: 29/12/2016
Trích dẫn: Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Phùng Quốc Hiển
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản