Chi tiết văn bản số: 58/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
DNNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 58/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/12/2016
Trích dẫn: Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản