Chi tiết văn bản số: 4213/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định 4213/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 4213/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/12/2016
Trích dẫn: Quyết định 4213/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản