Chi tiết văn bản số: 16/2016/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Đầu tư
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 16/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 16/12/2016
Trích dẫn: Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản