Chi tiết văn bản số: 55/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Bộ máy hành chính
Thông tin truyền thông
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 55/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 26/12/2016
Trích dẫn: Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản