Chi tiết văn bản số: 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC
Ngày ban hành: 19/10/2016
Trích dẫn: Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.
Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thúy Hiền
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản