Chi tiết văn bản số: 04/2016/NQ-HĐTP
Tên văn bản: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thô
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 04/2016/NQ-HĐTP
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản