Chi tiết văn bản số: 242/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Kinh tế - Thương mại
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 242/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 11/11/2016
Trích dẫn: Thông tư 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản