Chi tiết văn bản số: ../../..
Tên văn bản: Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
Loại văn bản: Quy chế
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: ../../..
Ngày ban hành: 22/04/2010
Trích dẫn: Ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản