Chi tiết văn bản số: 326/2016/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 326/2016/UBTVQH14
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản