Chi tiết văn bản số: 1993/QĐ-TLĐ
Tên văn bản: Quyết định số 1993/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1993/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1993/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.
Người ký: Trần Thanh Hải
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản