Chi tiết văn bản số: 1406/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Thống kê
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1406/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Quyết định 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
Người ký: Đỗ Đức Duy
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản