Chi tiết văn bản số: ../../..
Tên văn bản: Phụ lục Mẫu trình bày một số văn bản bổ sung Ban hành kèm theo Quyết định số 697/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 05 năm 2010
Loại văn bản: Phụ lục ban hành kèm theo
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: ../../..
Ngày ban hành: 07/05/2010
Trích dẫn: Phụ lục Mẫu trình bày một số văn bản bổ sung Ban hành kèm theo Quyết định số 697/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 05 năm 2010
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản